Největší tragédie v životě lidí

Co uděláte, když dostanete dárek,
který má obrovskou hodnotu?

Máme pouze 2 možnosti, jak můžeme zareagovat:

  1. Dárek je tak hodnotný, že ho nesmíme vystavit žádnému riziku.
  2. Dárek je tak hodnotný, že ho musíme vystavit riziku.

V prvním případě dárek pečlivě uložíme na bezpečné místo k použití při výjimečné příležitosti. Běžně ho nepoužíváme. Mohl by se rozbít. Mohl by se poškodit. Někdo by nám ho mohl ukrást. Prostě - používat dárek je vždy riskantní.

Někteří lidé zase mají za to, že když se dárek nebude používat, nebude dělat radost. Přijde nazmar. A především - pošlape to a zmaří touhu dárce.

Problém prvního způsobu je v tom, že ta výjimečná příležitost nemusí nikdy přijít. A jak změřím,  která příležitost je dostatečně výjimečná, aby si „zasloužila“ vyndání dárku?

V našem životě není nic tragičtějšího, než tragédie neotevřeného daru.
Neprožíváme radost my, připravili jsme o radost dárce a připravili jsme o radost naše přátele.


Každý z nás dostal darem jedinečný potenciál, jedinečné schopnosti. Žel většina lidí má tento dar uložený „na půdě“ a často o něm již ani neví. Zapadal prachem uniformity, neboli stádovitosti, do které nás obléká naše společnost.

Jen málokdo tento dar otevřel a začal používat. Kdo to udělal, stal se požehnáním pro své okolí a začal prožívat život naplněný radostí a uspokojením. Kdo to udělal, proměnil svůj život a dosáhl skvělých výsledků.


Co uděláte Vy se svým potenciálem?
Necháte ho zabalený a uložený na bezpečném místě někde na půdě svého života?
Nebo ho konečně přinesete na světlo a začnete ho používat?
Strčíte hlavu do chomoutu a budete si stěžovat na život, nebo sundáte Vašemu životu pouta a stanete se požehnáním?


Volba je na Vás. My jsme připraveni provést Vás bezpečně touto dobrodružnou cestou.

Dáša a Tomáš Kašparovi