Co se z médií nedozvíte

Co otevírá dítěti dveře do života?

 • Když se posadí?
 • Když umí jít na nočník?
 • Když začne chodit?
  NE!

Máte pravdu:       Když začne mluvit!

Když můj bratr emigroval do Kanady, klíčem k novému životu byla schopnost dorozumět se - tedy mluvit jejich jazykem. 

Náš potenciál začíná u schopnosti správně komunikovat.

Zaměření výuky ve školách by tedy tomu mělo odpovídat. Je to tak?

Komunikujeme různými způsoby.

Dr. Paul Rankin z Ohio State University provedl studie způsobu komunikace v běžném životě.
Toto jsou výsledky:

Komunikujeme 70% bdělého času, a to těmito způsoby:

 •    9%     psaním
 •  16%     čtením
 •  30%     mluvením
 •   45%    nasloucháním

Burley-Allen však spočítal, že ve škole se klade důraz
v nepřímé úměře k realitě:

Učíme se komunikovat:

 •    12 let            psaním
 •  6-8 let            čtením
 •  1-2 roky         mluvením
 •   0-0,5 roku    nasloucháním

Pojďme však ještě dále.

Učili jsme se ROZUMĚT druhým lidem?

Kolik let jsme se učili komunikovat na základě porozumění
tomu, co druzí lidé říkají?

Učení rozumět:

0 let = vůbec

Problém je, že my jsme se učili komunikovat tak, abychom vyjádřili své myšlenky, ne abychom naslouchali, porozuměli a teprve potom reagovali a vyjadřovali své myšlenky.
Když posloucháme, co druzí říkají, vůbec to neznamená, že rozumíme tomu, co říkají. Realita je taková, že ve většině případů lidem pořádně nerozumíme. Nechápeme, co říkají.
Stejně, jako oni často nerozumí nám. A není divu, když lidé mluví 4 různými dialekty!
Učili jsme se o tom něco ve škole?
Z toho vzniká nejvíc problémů a konfliktů v životě.

A to pohřbívá náš potenciál.


Program \"Máš potenciál\" je zde od toho, aby vám pomohl vyplnit tuto mezeru.
Aby vám dal něco, co vám ještě nikdy nikdo v životě nedal.
Budete lidem rozumět.
Budete jednat s druhými lidmi s jistotou.
Budete jednat s porozuměním.

Přestanete hádat, protože budete vědět!


Program Máš potenciál je tu pro Vás.
Máte šanci odemknout svůj potenciál a vzlétnout k výšinám.
Těšíme se na Vás.

Dáša a Tomáš Kašparovi